Search
Search
Close this search box.

Privacy Policy

PRIVATNOST I SIGURNOST

Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Dumbbell d.o.o.., VII Južna Obala 1a, Zagreb, OIB: 19934180936, je tvrtka koja djeluje na hrvatskom tržištu dodataka prehrani i sportske opreme. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet!

Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice www.oprema.fit odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja Newslettera – obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.oprema.fit . Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje stranice www.oprema.fit .
Dumbbell d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice www.oprema.fit pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Dumbbell d.o.o.., VII Južna Obala 1a, Zagreb (u daljnjem tekstu Dumbbell) obrađuje osobne podatke.
Upućuju se Kupci Internet stranice www.oprema.fit (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama www.oprema.fit (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Dumbbell prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.
Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@zagreb.training .
Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca na Internet stranici www.oprema.fit od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama www.oprema.fit web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Dumbbell putem Internet stranice www.oprema.fit ?
Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice www.oprema.fit , Dumbbell će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja (opcionalno).
Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice www.oprema.fit , Dumbbell će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.
Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice www.oprema.fit , informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.
Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane.

U koju svrhu Dumbbell prikuplja i obrađuje osobne podatke?
Dumbbell prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice www.oprema.fit
u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.oprema.fit , realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca.
Dumbbell prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.
Dumbbell ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.oprema.fit . Niti jedan dio Internetske stranice www.oprema.fit nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.oprema.fit , a koji je sadržan u Uvjetima kupnje te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavijesti o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.oprema.fit te potvrdom ispravnosti mail adrese, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@zagreb.training.

S kojim primateljima Dumbbell dijeli osobne podatke?

Dumbbell neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Dumbbell će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:
Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni

Dumbbell pohranjuje osobne podatke Kupaca Internet stranice www.oprema.fit na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade. Dumbbell pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Dumbbella cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: info@zagreb.training.

Brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav)

Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@zagreb.training i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Dumbbella putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@zagreb.training u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Dumbbell je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt info@zagreb.training.

Pravo na prigovor

Ako unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor, javite se na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka info@zagreb.training. Naravno, imate pravo na prijavu nadzornom tijelu Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice www.oprema.fit odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Dumbbell uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Dumbbell provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice www.oprema.fit te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Dumbbell se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Dumbbell može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici www.oprema.fit . Zato Dumbbell poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu www.oprema.fit .

Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici www.oprema.fit .

Nastavak uporabe Internetske stranice www.oprema.fit od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Obrazac za promjenu ili brisanje osobnih podataka možete preuzeti ovdje.

PRIVACY POLICY

Privacy policy and terms of use of personal data
Dumbbell d.o.o .., VII Južna Obala 1a, Zagreb, OIB: 19934180936, is a company operating on the Croatian market of food supplements and sports equipment. In our activity we collect and process personal data of our customers and parties interested in our products, while respecting all relevant laws and regulations.

Protecting your privacy is our priority!
This Privacy Policy refers to the confidentiality of personal data collected in the process of registration of Customers of the Website www.oprema.fit or in the process of registration of Users of the Newsletter recipient – information on products and opportunities of the Website www.oprema.fit. This Privacy Policy is an integral part of the Terms of Purchase of www.oprema.fit.
Dumbbell d.o.o. as a service provider of the Website www.oprema.fit, it complies with the applicable regulations in order to protect the privacy of its Customers or Users, and in particular the General Regulation on the Protection of Personal Data of the EU. This document describes how the processing manager Dumbbell d.o.o .., VII Južna Obala 1a, Zagreb (hereinafter Dumbbell) processes personal data.
Customers of the website www.oprema.fit (hereinafter referred to as Customers) or Users receiving notifications about products and opportunities www.oprema.fit (hereinafter referred to as Users) are instructed to read all of the above on this page to better understand what data Dumbbell collects and processes, for what purpose, on what legal basis, with whom and why it shares them, what protective measures it implements, and what are your rights regarding access to personal data, correction, deletion and your right to object.
Any Customer or User who has any questions regarding personal data can send an e-mail to info@zagreb.training.
By accepting this Privacy Policy by clicking, when registering the Customer on the website www.oprema.fit by the User receiving information about the products and opportunities of the www.oprema.fit web shop, the Customer or User confirms that he has read, understood and agrees to the processing of personal data. as set forth in this Statement.

What kind of personal data does Dumbbell collect and process through the www.oprema.fit website?
When registering a person as a Customer of the website www.oprema.fit, Dumbbell will ask the future Customer to provide certain information about himself (personal data) such as name, address (including postal code), e-mail address, telephone number and date of birth (optional).
When registering a person as a User receiving information about products and opportunities on the website www.oprema.fit, Dumbbell will ask the future User to enter information about himself (personal data), namely: name (optional) and e-mail address.
Providing personal data is the decision of the Buyer or the User. If the Buyer or the User does not provide the required mandatory information for a certain activity that requires them, he will not be allowed to engage in such activity, because without this information the activity will not be technically feasible.
In addition to this data, we automatically collect data from your computer, which may include an IP address, and there are situations in which we automatically collect other types of data such as the date and time of access to www.oprema.fit, hardware, software or Internet information, the browser you are using, as well as your computer’s operating system, application version and language settings.
We may also collect information about clicks and pages displayed to you.

For what purpose does Dumbbell collect and process personal information?
Dumbbell collects and processes the personal data of the Customer of the Website www.oprema.fit for the purpose of conducting a secure authentication of Customers accessing the Website www.oprema.fit, realization of contracts for the purchase of goods or services, delivery of goods to the Customer, communication with the Customer, possible legal proceedings related to the implementation of the contract, and partly we apply automated processing processes in order to constantly improve our processes in the interest of customers.
Dumbbell collects and processes personal data of the User about products and opportunities for the purpose of sending notifications, invitations to participate in contests via e-mail, social networks or other communication channels to which the Customer has previously applied, any legal proceedings related to the contract , market research and improving the efficiency and quality of our services.
Dumbbell does not collect data on children. If we make sure that such information has been passed on to us without the consent of the parents or guardians of children under the age of 16, we will remove it without delay. Minors under the age of 16 may not use the Website www.oprema.fit. No part of the Website www.oprema.fit is designed to attract anyone under the age of 16.

What is the legal basis for the processing of personal data?
By entering his personal data and confirming (clicking) on ​​the acceptance of the General Terms and Conditions and this Privacy Policy and the conditions of use of personal data, the customer enters into a contractual relationship which is the basis for purchasing products and services of the customer’s choice on the website www.oprema.fit. contained in the Terms of Purchase and therefore the processing of this personal data is legal because actions are taken at the request of the Buyer in order to realize the purchase of products and services ordered by the Buyer.
The user who signs up to receive notifications about products and opportunities by entering their data on the website www.oprema.fit and confirming the correctness of the e-mail address, gives consent to the processing of their personal data. The User may withdraw the consent at any time by notifying the e-mail address of the Personal Data Protection Officer info@zagreb.training.

With which recipients does Dumbbell share personal information?
Dumbbell will not share the personal data of the Buyer or the User with other parties except in the cases listed in the next point and in the situation when the positive regulations require it.
When required by the implementation of the contract for the purchase of products or services ordered by the Customer, Dumbbell will share the personal data of the Customer with:
To service providers of goods with whom he has a permanent contract and for that purpose to fulfill orders, deliver packages, send terrestrial mail and e-mail. The distribution service provider may request the Customer to inspect his identity card at the time of delivery of the package during the personal collection of goods, all for the purpose of realization of the package delivery service and records of who took over the package. If the Buyer refuses to provide this information, the package will not be delivered to him.

The period in which personal data will be stored
Dumbbell stores the personal data of the Customers of the Website www.oprema.fit for the period while the purpose of processing is being achieved. Dumbbell stores the personal data of registered Users the recipient of product and opportunity notifications for the period while the purpose of processing is being achieved, which is the period while the registration is active.

Access and correction of personal data
The Customer and the User at any time have the opportunity to access their personal data upon registration on the site. The Buyer and the User may request and receive from Dumbbell complete information about the personal data stored, as well as their correction by sending an e-mail to the e-mail address of the Personal Data Protection Officer: info@zagreb.training.

Deletion of personal data (the right to forget)

The Buyer and the User have the right to request the deletion of personal data at any time (the right to forget). The customer can make a request via e-mail address of the personal data protection officer info@zagreb.training and the data will be deleted within thirty days. Data on purchases through the web shop remain stored in the invoice for the purchase in accordance with other legal obligations. The user has the option of submitting a request for deletion in each notification received from Dumbbell by email or can send an e-mail to the e-mail address of the Data Protection Officer info@zagreb.training stating that his personal data must be deleted.
Dumbbell has appointed a Data Protection Officer in accordance with the relevant regulations, whom you can contact regarding any issues related to the processing of your personal data or achieving your personal data protection rights. Contact info@zagreb.training.

Objection right
If, despite all the measures taken for the protection of personal data, you believe that you have grounds for objection, please contact the e-mail address of the personal data protection officer info@zagreb.training. Of course, you have the right to report to the supervisory body of the Personal Data Protection Agency.

Security measures for personal data protection
The collected data is in electronic form and protected by an SSL certificate that encrypts the data and thus ensures that the communication between the computer of the Customer or the User and the site www.oprema.fit takes place via a secure protocol. Dumbbell takes data protection seriously and takes various precautions to protect personal data. Unfortunately, no data transmission over the Internet, or any wireless network, can be 100% secure. As a consequence, although Dumbbell implements reasonable data protection safeguards, it cannot guarantee the protection of any information transmitted to or from the www.oprema.fit website and is not responsible for the actions of any third party that receives such information. Dumbbell may choose to store personal data with service providers within the EU and only exceptionally outside the EU. It will only do so if there is a European Commission decision on adequacy for that country and if a guarantee and compliance with binding personal data protection regulations has been agreed.

Modification of the Privacy Policy
Dumbbell may change this Privacy Policy and the terms of use of personal information at any time by posting the amended text of the Privacy Policy on the website www.oprema.fit. That is why Dumbbell invites Customers and Users to review this Privacy Policy from time to time. If the Buyer or the User does not agree with this Privacy Policy, we instruct the Buyer and the User to leave and not to access and use the Website www.oprema.fit.
The change to the Privacy Policy and Terms of Use of personal data takes effect immediately after its publication on the Website www.oprema.fit.
Continuation of the use of the Website www.oprema.fit by the Buyer and the User after the entry into force of the changes, implies that the Buyer and the User confirm and accept the amended Privacy Policy and conditions of use of personal data.

You can download the form for changing or deleting personal data here.